Perkurator jest to nazwa zawodu prokuratora stosowana przez osoby niewykształcone.

Definicja – co to znaczy perkurator

Perkuratorem nazywają prokuratora osoby o niskim poziomie wykształcenia, co najczęściej pociąga również za sobą niezbyt wysoki poziom inteligencji. W codziennej mowie często zmieniają brzmienie słów, tak by było im łatwiej je wypowiedzieć.
Określenie perkurator bardzo często można usłyszeć w rozmowach osób mieszkających na wsiach (szczególnie tych popegeerowskich) i na peryferiach miast.


Przykłady użycia określenia perkurator

  • – I jak tam panie sąsiedzie ta wasza sprawa z pobiciem?
    – Z jakimś perkuratorem mamy się za tydzień spotkać.
  • – Kto powiedział, że grozi ci 5 lat więzienia.?
    Perkurator na rozprawie.