Pepsznąć to określenie o dwóch różnych znaczeniach potocznych:

1. Pepsznąć jest potocznym określeniem uderzenia w kogoś lub w coś.

2. Pepsznąć oznacza: napić się.

Definicja – co to znaczy pepsznąć

1. Pepsznąć jest tożsame znaczeniowo z: uderzyć. Może odnosić się do chęci uderzania kogoś lub czegoś bądź stwierdzenia post factum, że ktoś lub coś zostało już uderzone. Jest niewulgarną formą niecenzuralnego słowa: pieprz*ąć.
Przez zmiękczenie tego sformułowania i zapis niepoprawny gramatycznie (zamiana rz na sz) możliwe stało się jego stosowanie bez konieczności przepraszania za wulgarny język.
2. Pepsznąć to również stosowany przez młodzież zwrot oznaczający chęć napicia się. Najczęściej jest to wyrażenie prośby podzielania się trunkiem (niekoniecznie alkoholowym), gdy doświadcza się pragnienia.


Przykłady użycia określenia pepsznąć

  • – Co się tak nosi?
    – Muszę w coś pepsznąć, bo nie wytrzymam!
  • – Pędziłeś jak strzała! Gratuluję pierwszego miejsca!
    – Nie gadaj tyle, tylko daj pepsznąć tej wody.