Peniasz się to sformułowanie równoznaczne z: boisz się.

Definicja – co to znaczy peniasz się

Peniasz się jest odpowiednikiem stwierdzenia: boisz się. Zwykle stosowane jest jako forma prowokacji kierowana do osoby, która boi się podjąć aktywność. Niestety czyjaś niepewność może być w ten sposób wykorzystywana. Wówczas grupa, która ma obiekcje, by coś zrobić, może próbować się wysłużyć kimś, stosując względem niego zwrot pytający: peniasz się?. Reakcja jest analogiczna jak przy zarzucie: ze mną się nie napijesz – podjęcie działania zgodnego z oczekiwaniem prowokatora.


Przykłady użycia określenia peniasz się

  • – Dzięki, nie palę marychy.
    Peniasz się?
  • – Nie idę z wami na wagary. Już i tak ma w domu przerąbane.
    – Starych się peniasz?