Pencać oznacza śmiać się do rozpuku (także z kogoś lub czegoś).

Definicja – co to znaczy pencać

Słowo pencać oznacza w mowie potocznej wybuch niekontrolowanego śmiechu w skutek rozbawienia niecodzienną sytuacją lub czyimś zachowaniem bądź wypowiedzią.
Niekiedy sformułowanie pencać używane jest w znaczeniu: wyśmiewać się z kogoś lub czegoś. Wówczas ma ono pejoratywne znaczenie.


Przykłady użycia określenia pencać

  • – Ona się chyba dusi!
    – Nie, ona tak się penca. Zaraz jej przejdzie.
  • – Jak można przyjść tak ubranym na rozpoczęcie roku szkolnego?! Zaraz padnę ze śmiechu.
    – Będziesz się teraz pencać ze mnie do końca życia?