Pekla to określenie posiadające dwa różne znaczenia slangowe:

1. Pekla oznacza lufkę.

2. Pekla to w slangu młodzieży amfetamina.

Definicja – co to znaczy pekla

1. W mowie potocznej pekla oznacza szklaną lufkę, którą nabija się marihuanę lub tytoń przed zapaleniem. Najpowszechniej nazwy tej używa się w województwie kujawsko-pomorskim. W pozostałych regionach słowo to jest mniej popularne.
2. Pekla to również alternatywna nazwa amfetaminy. Określenie to miało na celu umożliwienie młodzieży rozmawianie o narkotykach w obecności rodziców i innych osób starszych, bez ryzyka, że zrozumieją, z czym młodzi ludzie mają do czynienia.


Przykłady użycia określenia pekla

  • – Masz jakąś peklę albo bletki? Nie mam jak zioła zapalić.
    – Mogę ci pożyczyć, jeśli dasz kilka buchów.
  • – Masz dostęp do pekli? Potrzebuje na już.
    – Skontaktuję cię, z kim trzeba.