Pekin jest to żartobliwą nazwa Pałacu Kultury i Nauki, jaką zwykli stosować Warszawiacy.

Definicja – co to znaczy Pekin

Nazwa Pekin stosowana w odniesieniu do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie powstała przez fonetyczny zapis skrótowej nazwy tego obiektu – PKiN.
Nazwę tę stosuje warszawska młodzież. Sporadycznie można spotkać się z tym określeniem poza stolicą Polski.
Tożsame znaczeniowo jest określenie: Patyk.
Pekin może również oznaczać dzielnicę Warszawy – Ochotę, ze względu na to, że mieszka tam najwięcej osób pochodzenia azjatyckiego.


Przykłady użycia określenia Pekin

  • – Jaki mamy dzisiaj plan zwiedzania?
    – Najpierw Łazienki, a potem Pekin.
  • – Mieszkasz w Warszawie od 10 lat, to pewnie znasz już wszystkie zabytki.
    – Proszę cię… Nawet w Pekinie nie byłem.