Peje to potoczne określenie wszy.

Definicja – co to znaczy peje

W mowie potocznej słowo peje oznacza wszy. Jest to określenie charakterystyczny dla gwary poznańskiej i tam też jest używane powszechnie po dziś dzień. W pozostałych częściach kraju używane jest sporadycznie w efekcie migracji językowej – głównie za sprawą studentów z Wielkopolski, uczęszczających na uczelnie poza terenem rodzimego województwa.


Przykłady użycia określenia peje

  • – Coś mnie łaskocze na szyi. Zerkniesz czy to nie jakaś mrówka?
    – To nie mrówka. Masz peje!
  • – Czemu cały dzień robisz pranie?
    – Dzieciaki przyniosły peje z przedszkola do domu. Muszę wszystko wysprzątać.