Pejczyć to inaczej palić marihuanę.

Definicja – co to znaczy pejczyć

W slangu młodzieżowym pejczyć oznacza palić marihuanę, bez względu na to, czy nabita została w lufkę, czy zawinięta w bletkę.


Przykłady użycia określenia pejczyć

  • – Skoczę na chwilę do siebie. Wrócę za jakąś godzinę.
    – Znowu będziesz pejczyć?
  • – A ty czemu tak tutaj sam stoisz? Zimno jest, deszcz pada. Może przynieść ci kurtkę albo parasol?
    – Jeśli chcesz ze mną pejczyć, to po prostu poproś, a nie krążysz jak sęp.