Pedrylos jest potocznym określeniem pedofila.

Definicja – co to znaczy pedrylos

W mowie potocznej słowo pedrylos odnosi się do pedofila. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana osoba została skazana wyrokiem sądu za przestępstwa seksualne z udziałem dzieci. Pedrylosem nazywa się również osoby, o których domniemywa się, że wykazują takie zaburzenie.
Określenie to ma pejoratywne znaczenie i piętnuje oraz stygmatyzuje społecznie osobę podejrzewaną o skłonności pedofilskie.


Przykłady użycia określenia pedrylos

  • – Czemu nikt nie odzywa się do sąsiada spod trójki?
    – Ktoś powiedział, że jest pedrylosem.
  • – Słyszałeś, że skazali wujka Anki?
    – Wreszcie przymkną tego pedrylosa.