Pazera jest potocznym określeniem osoby zachłannej, skąpej.

Definicja – co to znaczy pazera

Pazera jest skróconą wersją słowa: pazerny. Stosowane jest względem osób, które są zachłanne, a ich skąpstwo budzi niesmak. Sformułowanie to jest więc nacechowane negatywnie i ma na celu skrytykowanie tego typu zachowanie.


Przykłady użycia określenia pazera

  • – Ja sobie naleję pół kieliszka wina, ale tobie jedna czwarta chyba starczy? Jutro przecież idziesz do pracy.
    – Ale z ciebie pazera.
  • – Ale jestem głodna. Zrobisz mi kanapkę?
    – Tu obok jest knajpka. Skocz coś zjeść i potem do mnie wpadnij.
    – Co za pazera