Paździoch to młodzieżowe określenie amfetaminy.

Definicja – co to znaczy paździoch

W mowie potocznej paździoch jest określeniem amfetaminy. Nazwanie tego twardego narkotyku na cześć bohatera serialu Świat według Kiepskich jest efektem skojarzenia niezrównoważonego zachowania Mariana Paździocha i jego ekscentrycznego sposobu bycia z objawami towarzyszącymi zażyciu amfetaminy: silne pobudzenie, utrata kontroli nad sobą, omamy (słuchowe i wzrokowe).


Przykłady użycia określenia paździoch

  • – Gdzie twój brat się podziewa?
    – Nie mogę o tym mówić, ale za bardzo zaprzyjaźnił się z paździochem.
  • – Stary całkiem ci się we łbie poprzewalało? Co ty bierzesz?
    – Wyluzuj. Paździoch raz na jakiś czas jeszcze nikomu nie zaszkodził.

Paździoch – analiza i ciekawostki

Marian Paździoch jest jednym z bohaterów serialu Świat według Kiepskich, emitowanego na antenie telewizji Polsat od 1999 r. Na co dzień para się on wraz z małżonką sprzedażą bielizny na targowisku, co w jego mniemaniu rozwija umiejętności handlowe. W wolnym czasie podstępnie podkrada papier toaletowy ze wspólnej toalety w kamienicy, gdzie mieszka.