Pazdro nie pozdro jest formą pożegnania stosowaną przez uczniów liceów i szkół technicznych o profilu biologiczno-chemicznym.

Definicja – co to znaczy pazdro nie pozdro

Zwrot pazdro nie pozdro jest stosowany przez uczniów klas licealnych oraz techników o profilu biologiczno-chemicznym. Pojawiające się w sformułowaniu słowo Pazdro to nazwisko jednego z autorów Zbioru zadań z chemii do liceów i techników, który służy przygotowaniu do matury z przedmiotów przyrodniczych.


Przykłady użycia określenia pazdro nie pozdro

  • – Lecę zakuwać do kartkówki z chemii.
    Pazdro nie pozdro.
  • – Nie mam czasu gadać. Muszę sprawdzić moją hodowlę bakterii.
    Pazdro nie pozdro.