Patusy to określenie osób, których zachowanie przejawia cechy patologiczne. Oznacza to w praktyce występowanie zachowań nieakceptowanych społecznie, które w ogóle nie powinny występować. Osoby te stały się patusami na ogół z powodu trudnego dzieciństwa, złego towarzystwa lub przejść życiowych.