Patusing jest otoczonym określeniem patologii.

Definicja – co to znaczy patusing

Określenie patusing jest stosowane w obliczu sytuacji patologicznej bądź osoby pochodzącej z rodziny dysfunkcyjnej. Zwykle zaobserwowana patologia jest efektem zażywania narkotyków, nadużywania alkoholu bądź wejścia w świat przestępczy.


Przykłady użycia określenia patusing

  • – Sąsiad sprał wczoraj znowu żonę.
    – Co za patusing. Trzeba to zgłosić. Szkoda kobiety.
  • – Czemu oni się tak drą?
    – Jak się spotka patusing z patusingiem, to czego innego oczekujesz?