Patrzałka to żartobliwe określenie oka.

Definicja – co to znaczy patrzałka

W mowie potocznej słowo patrzałka odnosi się do narządu wzroku. Określenie to powstało po uwzględnieniu funkcji, jaką pełni oko w ludzkim organizmie – pozwala patrzeć.


Przykłady użycia określenia patrzałka

  • – Gdzie jest ser? Nie mogę znaleźć go w lodówce.
    – Wytęż tę swoją kaprawą patrzałkę.
  • – Dobra ta herbata.
    – Łyżeczkę wyjmij ze szklanki, bo sobie patrzałkę wydłubiesz.