Pataszkin w mowie potocznej oznacza prostaka.

Definicja – co to znaczy pataszkin

Słowo pataszkin funkcjonuje na gruncie mowy potocznej w znaczeniu: prostak, głupek. Jest to epitet o pejoratywnym wydźwięku i ma na celu obrażenie czyjegoś niskiego poziomu inteligencji lub pozostawiającego wiele do życzenia sposoby bycia.


Przykłady użycia określenia pataszkin

  • – Twój stary na ślub dres włożył?
    – To pataszkin jest. Nawet się do nie go nie przyznaję.
  • – Czemu mi się przyglądasz?
    – Bo mlaskasz przy jedzeniu pataszkinie!