Paszkot oznacza w slangu młodzieżowym kobietę o niekorzystnej aparycji.

Definicja – co to znaczy paszkot

Słowo paszkot ma obraźliwy charakter. Odnosi się do kobiety o nieatrakcyjnym wyglądzie. Może być to efekt predyspozycji genetycznych lub zwykłego zaniedbania. Zwykle epitetu tego używają mężczyźni, chcąc obrazić niecieszącą się urodą przedstawicielkę płci przeciwnej.
Tożsame znaczeniowo jest określenie: paszczak, paszczur.


Przykłady użycia określenia paszkot

  • – Może dasz się zaprosić na studniówkę?
    – Miałbym przechlapane, gdybym się pojawił z takim paszkotem, jak ty.
  • – Widziałaś, jaka z Anki się laska zrobiła?
    – Z tego paszkota? Wreszcie o siebie zadbała.