Słówko pały posiada wiele określeń slangowych i potocznych:

1. Pały to potoczne określenie policjantów podczas patrolu.

2. Pały to inaczej oceny niedostateczne otrzymane w szkole przez ucznia.

3. Pały to stosowane w slangu młodzieżowym określenie męskich penisów.

4. Pały to potoczne określenie osób mało inteligentnych.

Definicja – co to znaczy pały

1. W mowie potocznej pały mają swoje znaczeniowe źródło w pałce policyjnej, stanowiącej narzędzie przymusu bezpośredniego. Poza kajdankami i bronią z amunicją ma ją przy sobie każdy policjant.
Jest to skojarzenie nacechowane negatywnie, ponieważ tworzy wizerunek funkcjonariusza policji, jako tego, który podkreśla swój autorytet wyłącznie przy użyciu siły. Określenie pały jest więc pejoratywne i obraźliwe.
Tożsame znaczeniowo jest nazwa pałkarze.
2. Pały to potoczna nazwa ocen niedostatecznych, jakie mogą wystawiać nauczyciele swoim uczniom za nieprawidłowo wykonane zadanie domowe, źle napisany sprawdzian, albo błędy w wypracowaniu.
Tożsame znaczeniowo są określenia: pałersony oraz lachy.
3. Pały to młodzieżowa alternatywa dla nazwy penisy. Mimo wulgarnego charakteru jest to również nieco żartobliwe określenie. Wykorzystywane jest wyłącznie w rozmowach ze znajomymi, aby uniknąć ewentualnych niedomówień.
4. Pały to także osoby, których zachowanie i sposób wypowiedzi sugeruje niski poziom inteligencji. Jest to określenie pejoratywne, którego celem jest obrażenie pewnej grupy osób lub wyśmianie jej.


Przykłady użycia określenia pały

  • – Nie przechodź teraz przez pasy. Mamy czerwone.
    Pały gdzieś widzisz, że się tak cykasz?
  • – Boisz się dzisiejszej wywiadówki?
    – Pewnie, że się boję. Mam same pały.
  • – Jedziesz na kolonię?
    – A weź, przestań. Same pały tam będą.