Określenie palić Jana może przybierać w slangu dwa różne znaczenia:

1. Palić Jana oznacza z premedytacją udawać osobę nierozgarniętą.

2. Palić Jana to potoczna nazwa palenia marihuany.

Definicja – co to znaczy palić Jana

1. Palić Jana jest młodzieżowym określenie zachowania osoby, która z premedytacją udaje brak wiedzy bądź doświadczenia, by wprowadzić innych w błąd.
Palić Jana oznacza również celowe udawanie osoby głupiej, chcąc uniknąć konsekwencji własnego postępowania albo w celu osiągnięcia korzyści.
Sformułowanie to jest tożsame z palić Frana i palić głupa.
2. Palić Jana jest także potocznym określeniem palenia marihuany nabitej w lufkę bądź zawiniętej w bletkę.
Zwrot ten jest tożsamy znaczeniowo z: palić Piorka, palić wąsa.


Przykłady użycia określenia palić Jana

  • – Gdzie z tymi rękami?! To moja koszulka!
    – Nie pal Jana siora. Zarąbałaś mi ją z szafy, gdy spałam.
  • – Ja mam być niby ojcem? Chyba coś ci się pomyliło.
    – Przestań palić Jana i weź odpowiedzialność za to, co zmajstrowałeś. Gocha i tak zrobi testy DNA, ale wato, żebyś wcześniej się ogarnął.