Pal pi*dę dzbanie jest wulgarną alternatywą dla popularnych: „spadaj” oraz „odwal się”.

Definicja – co to znaczy pal pi*dę dzbanie

Zwrot pal pi*dę dzbanie jest formą wyrażenie niechęci względem osoby zachowującej się w sposób wysoce nieodpowiedni względem sytuacji i miejsca, w których się znajduję i osób, które jej towarzyszą. Zwykle sformułowanie to jest więc kierowane do osoby, która jest grubiańska, wulgarna i żadne formy kulturalnego upominania nie zmieniają jej sposobu bycia.
Wówczas pal pi*dę dzbanie pełni funkcję polecenia oddalenia się bądź zamilknięcia, pod groźbą użycia siły bądź innych środków przymusu bezpośredniego.


Przykłady użycia określenia pal pi*dę dzbanie

  • – Widziałem twoją nową laskę. Nie wiedziałam, że gustujesz w trzodzie chlewnej.
    Pal pi*dę dzbanie, bo nie ręczę za siebie.
  • – Kiedy twoja matka przechadza się ulicą, płaczą wszystkie dzieci.
    Pal pi*dę dzbanie. Ona wczoraj zmarła.