Paken klamoten oznacza w slangu młodzieżowym pospieszne oddalenie się.

Definicja – co to znaczy paken klamoten

Paken klamoten jest młodzieżową wariacją sformułowania pakować klamoty, mającą swoje znaczeniowe źródło w języku niemieckim (niem. packen klamotten). W dosłownym tłumaczeniu zwrot ten oznacza pakować ubrania. Na gruncie mowy ojczystej jest często stosowany zamiennie z pakować manatki.
Packen klamoten używa się w sytuacji, gdy chce się zasygnalizować innym potrzebę szybkiego oddalenia. Najczęściej przyczyną jest obawa przed spotkaniem nielubianej bądź wrogo nastawionej osoby.


Przykłady użycia określenia paken klamoten

  • – Zostałeś z Anką, po jej skoku w bok?
    – Żartujesz chyba. Paken klamoten i już mnie nie było.
  • – Czy to twój stary właśnie wbija na imprezę?
    – Ja walę. Czas paken klamoten. Znowu mi siary narobi.