Pączki to młodzieżowa wersja słowa „papierosy”.

Definicja – co to znaczy pączki

Mianem pączków młodzież określa papierosy. Sformułowanie to powstało z potrzeby ukrywania przed rodzicami faktu, że już zaczęło się palić. Idę po pączki brzmi bowiem neutralnie, czego nie można powiedzieć o idę na papierosa, szczególnie gdy słowa te padają z ust osoby niepełnoletniej.
Nazwa ta jest tożsama znaczeniowo z cygary, fajki.


Przykłady użycia określenia pączki

  • Pączki mi się skończyły. Masz może?
    – Jasne. Częstuj się.
  • – Starzy wiedzą, że palisz?
    – A skąd?! Przecież ja tylko wychodzę na pączka.