Pacior to pejoratywne określenie czyjegoś nieatrakcyjnego wyglądu.

Definicja – co to znaczy pacior

Pacior służy do nazwania mężczyzny o wyjątkowo szpetnej urodzie w opinii oceniających go osób. Najczęściej określenie to stosowane jest względem osób łysych bądź rudych, uważanych w kręgach młodzieżowych za mniej atrakcyjne. Słowo to jest nacechowane negatywnie i ma na celu obrażenie kogoś lub publiczne wykpienie.


Przykłady użycia określenia pacior

  • – Widziałeś nowego fagasa Julki?
    – No, pacior jakich mało.
  • – Co to za pacior?
    – Cicho, to nasz nowy matematyk.