Pachoł oznacza osobę, którą można się wysługiwać.

Definicja – co to znaczy pachoł

Pachoł jest negatywnie nacechowanym określeniem osoby, która jest wykorzystywana przez innych, a niekiedy nawet nękana. Określenie to wypowiadane jest z pogardą w głosie i ma na celu podkreślenie niższego statusu osoby, którą się wysługuje.


Przykłady użycia określenia pachoł

  • – Co mam przygotować do pracy grupowej z polaka?
    – Jak to co? Wszystko, pachole.
  • – Kumplujesz się jeszcze z tą kujonicą z matmy? Potrzebuję, żeby mi zadanie rozwiązała.
    – Znajdź sobie swojego pachoła!

Pachoł – analiza i ciekawostki

Pierwotnie w staropolszczyźnie pachoł oznaczał wojownika. Jednak wraz z upływem czasu powstałe zdrobnienie pachołek zaczęto utożsamiać ze sługą. W efekcie równie oryginalnie brzmiące słowo nabrało nowego, pejoratywnego znaczenia.