Oko proroka to inaczej odbyt.

Definicja – co to znaczy oko proroka

Okiem proroka młodzież nazywa odbyt. Jest to jedno z wielu alternatywnych określeń dla intymnych partii ciała. Służą one swobodnej rozmowie młodzieży na tematy fizjologiczne.


Przykłady użycia określenia oko proroka

  • – Teraz twoja kolej. Egzaminator cię wzywa.
    – Kopnij mnie w oko proroka na szczęście.
  • – Jeszcze mnie będziesz błagała o pomoc.
    – Pocałuj mnie w oko proroka.