No jest wysoko to zwrot służący podkreśleniu trudnej sytuacji, ciężkiego położenia.

Definicja – co to znaczy no jest wysoko

No jest wysoko oznacza, że sytuacja, w której ktoś się znalazł jest bardzo trudna. Nierzadko zwrotu tego używa się kontekście imprezy suto zakrapianej alkoholem. Wówczas oznacza nadmierne upojenie trunkami wysokoprocentowymi, objawiające się zaburzeniem równowagi, niezdolnością do pełne kontroli mowy, ruchów i czynności fizjologicznych.
Zwrot ten bywa zamiennie stosowany z: no jest grubo.


Przykłady użycia określenia no jest wysoko

  • – Dasz radę sam dojść do domu?
    – Chyba nie. No jest wysoko
  • – Przyłapali cię na plagiacie? Co ci grozi?
    No jest wysoko… Czeka mnie sprawa w sądzie.