Niepełnoszczupły to w języku potocznym mniej pejoratywne określenie osoby otyłej.

Definicja – co to znaczy niepełnoszczupły

Osoba chuda jest pełnoszczupła. Osobie otyłej brakuje szczupłości, czyli jest ona niepełnoszczupła. Zbitka niepełno+cecha jest często używana przez młodzież w połączeniu z innymi formami slangowymi. Wyrażenie to zastępuje większość form wulgarnych i jest lekką formą wskazania na czyjąś wagę.


Przykłady użycia określenia niepełnoszczupły

  • – Zamawiamy pizzę?
    – Nie za dużo? I tak już jesteś wystarczająco niepełnoszczupły.
  • – Dobry ten nasz przewodnik.
    – Ale trochę niepełnoszczupły, nie wiem jak on się wtoczy na tę górę.