Nasikał ci ktoś kiedyś do oka to żartobliwe zapytanie.

Definicja – co to znaczy nasikał ci ktoś kiedyś do oka

Wyrażenia nasikał ci ktoś kiedyś do oka używa się ironicznie, jako udawanej groźby. Oznacza ono, że jeśli dana osoba nie da nam spokoju, to właśnie to zrobimy – oddamy mocz do jej oka. Oczywiście jest to zdanie o zabarwieniu humorystycznym, używane, by zasugerować komuś, żeby się nie nastręczał lub by pośmiać się z kogoś znajomego.


Przykłady użycia określenia nasikał ci ktoś kiedyś do oka

  • – Tomek, dasz mi odpowiedzi do sprawdzianu?
    – A nasikał ci ktoś kiedyś do oka?
  • – Pożyczysz dychę?
    – A nasikał ci ktoś kiedyś do oka?
    – Daj spokój, wiem, że żartujesz.