Narq to słowo używane do zakończenia rozmowy.

Definicja – co to znaczy narq

Narq jest przerobionym narka, gdzie ostatnia sylaba została zastąpiona literą q. Oznacza to samo, co właśnie narka, czyli na razie i służy do pożegnania się z kimś. Ma pozytywne zabarwienie.


Przykłady użycia określenia narq

  • – Miło było cię zobaczyć, narq!
    – Dozo!
  • – Będę tęsknić, pa!
    Narq!