Napinacz to inaczej prowokator

Definicja – co to znaczy napinacz

Napinaczem młodzież zwykle nazywa osobę, która swoim zachowaniem i wypowiedziami prowokuje innych do kłótni, a nierzadko również do bójki. Cechą charakterystyczną napinacza jest nadużywanie niecenzuralnego słownictwa i gwałtowna gestykulacja.


Przykłady użycia określenia napinacz

  • – O co ten gościu znowu się pulta?
    – Przecież on zawsze takim napinaczem był. Nigdy mu nic nie pasuje.
  • – Czepiasz się mojej drużyny, a nic o niej nie wiesz!
    – Dobrze, już dobrze. Przestań być takim napinaczem.