Matrix mitochondrialny to sytuacja uświadomienia sobie niezgodności oczekiwań względem kierunku studiów z przerabianym na nim materiałem.

Definicja – co to znaczy matrix mitochondrialny

O matrixie mitochondrialnym mowa jest wówczas, gdy ktoś nagle uświadamia sobie, że materiał omawiany na wybranym przezeń kierunku studiów jest częściowo lub całkowicie niezgody z oczekiwaniami bądź informacjami otrzymanymi przed wstąpieniem w szeregi studenckie. Zwykle do olśnienia dochodzi podczas kolokwium lub egzaminu, gdy treść pytań nie pokrywa się z zagadnieniami przerabianymi podczas ćwiczeń i wykładów.


Przykłady użycia określenia matrix mitochondrialny

  • – O co on pytał? Przecież nie było o tym mowy na zajęciach.
    – Ale masz matrix mitochondialny.
  • – Czemu te tematy są w zagadnieniach na egzamin?
    – Oj, chyba ktoś tu ma matrix mitochondrialny