Makabra oznacza coś strasznego, przerażającego. Słowo makabra to potoczne określenie czegoś strasznego czy przerażającego.

Przykłady:
– To miejsce jest makabrą, nie chcę tu wracać.
– Ten film to prawdziwa makabra.
– Jestem w szoku, to jest makabra.