Lugać oznacza ciężko pracować.

Definicja – co to znaczy lugać

Słowo lugać pochodzi z tak zwanej gwary Kociewskiej, będącej regionalizmem Kociewia, krainy etnograficzno-kulturowej obejmującej tereny Pomorza Gdańskiego. Jest to jedno z wielu specyficznych słówek, które funkcjonuje wśród autochtonów. Oznacza wykonywanie ciężkiej i trudnej pracy.


Przykłady użycia słowa lugać

  • – Coś marnie dzisiaj wyglądasz.
    – Zmęczony jestem, całą noc lugałem.
  • – A ty co taki zmaltretowany?
    – A daj spokój, miałem nocną zmianę i musiałem lugać do samego rana, a potem nie zdążyłem się nawet dobrze wyspać.