Skrót LGBT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów „Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender”. Oznacza całość społeczeństwa lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transgenderycznych. To ogólne określenie na osoby mające odmienną od heteroseksualistów orientację seksualną. Zawiera w sobie też osoby nie utożsamiające się ze swoją płcią biologiczną oraz te, które wybierają inną tożsamość płciową.