Określenie kwit na ryj posiada w mowie potocznej dwa różne znaczenia:

1. Kwit na ryj w języku potocznym oznacza dokument tożsamości.

2. Kwit na ryj może oznacza również uderzenie kogoś w twarz.

Definicja – co to znaczy kwit na ryj

1. Kwit jest pisemnym dowodem, upoważnieniem. Ponieważ na dowodzie osobistym znajduje się zdjęcie naszej twarzy (czyli ryja), to kwit na ryj oznacza dokument, którym da się zidentyfikować naszą tożsamość. Najczęściej używa się tego wyrażenia w odniesieniu do dowodu osobistego, jednak może to być również prawo jazdy, paszport, czy legitymacja studencka.
2. Lokalnie to stwierdzenie jest stosowane w formie dostać kwit na ryj. W tym znaczeniu określa ono nokautujące uderzenie, bądź też groźbę takowego.


Przykłady użycia określenia kwit na ryj

  • – Mam nadzieję, że wziąłeś kwit na ryj, bo inaczej nie kupimy fajek.
    – Spokojnie, zajdziemy do Marioli. Znamy się, sprzeda bez dowodu.
  • – Psy idą, żeby się tylko nie przyczepili, bo kwit na ryj został w domu.
    – Zjedźmy im z drogi to nas ominą.
  • – Lepiej stąd idź chłoptasiu, bo dostaniesz kwit na ryj i się skończy spacerowanie.