Klakson lub autoalarm samochodowy. Przykład: krzykacz z łańcuchem – alarm samochodowy z opcją namierzania pojazdu.