Słowo korba posiada cztery różne znaczenia:

1. Szaleństwo, mania.

2. Niezwykłe zaangażowanie w jakąś czynność, nagła fascynacja jakimś zajęciem lub tematem.

3. Stan mocnego upojenia alkoholem lub inną substancją psychoaktywną.

4. Dosłownie oznacza jedną z maszyn prostych.

Definicja – co to znaczy korba

1. Korba oznaczać może stan znacznego pobudzenia, połączonego z nagłym przypływem energii i ochoty na podjęcie określonej akcji z obsesyjną potrzebą jej realizacji. Stan ten występować może samoistnie lub po przyjęciu środków stymulujących takich jak alkohol, narkotyki czy suplementy przedtreningowe. Zwrot ten używany jest często w środowisku kulturystycznym i przez osoby trenujące sporty walki. Słowo korba często stosowane jest również w związku frazeologicznym „mieć korbę”. Korba może się też „wkręcać”.
2. Korba może też określać pojawiającą się zwykle niespodziewanie i trwającą przez jakiś czas fascynację jakimś zagadnieniem lub dyscypliną, połączoną z dużym zaangażowaniem i inwestycją czasu, często kosztem poprzednich zainteresowań.
3. Innym znaczeniem słowa korba jest stan mocnego zaburzenia świadomości pojawiającego się po przyjęciu substancji psychoaktywnych charakteryzujący się zwykle podejmowaniem ryzykownych akcji, zachowaniami sprzecznymi z osobowością danej osoby, nadmierną agresją lub pobudzeniem.
4. Dosłownie korba to element mechanizmów dźwigniowych służących do przeniesienia ruchu obrotowego ramienia na ruch obrotowy wału. Jest to rodzaj maszyny prostej złożonej z koła i dźwigni jednostronnej. Z jej zastosowaniem konstruowane są rowery, motocykle, a także klamki czy kołowroty.
5. W związku frazeologicznym „ssij korbę” oznacza zwrot mający obrazić osobę nadmiernie fascynującą się rowerami i kolarstwem.


Przykłady użycia słowa korba

  • W piątek trochę popiłem i wkręciła mi się takakorba, że ze wszystkimi chciałem się lać!
  • O raaany, ale mam korbę po tej przedtreningówce! Dajcie mi sztangę!
  • Adam ma teraz straszną korbęna siłownię, cały czas tylko by dźwigał żelazo i jadł jakieś suple, nie da się go w ogóle wyciągnąć na browara.

Korba – analiza i ciekawostki

Istnieje również polski zespół rockowy o nazwie Korba. Nosi ją także miasto i region w północnych Indiach oraz miasteczko leżące w Tunezji i estońska wioska.