Katopatoświr to skrajny fanatyk katolicki, inaczej katol.

Definicja – co to znaczy katopatoświr

Katopatoświr to osoba fanatycznie nastawiona do poglądów głoszonych przez kościół katolicki. Do tego stopnia, że na osoby o innych poglądach reaguje agresją i nienawiścią, a zatem, łamie podstawowe zasady wyznawanej przez siebie wiary. Katopatoświr jest niereformowalny, najlepiej nie zaczynać dyskusji i szybko się oddalić.


Przykłady użycia określenia katopatoświr

  • – Skończysz w piekle ty bezbożniku! Szatański pomiocie!
    – O kuźwa… ale katopatoświr
  • – Wy lewackie ku*wy, wara wam od Kościoła!
    – Typowy katopatoświr. Kocha bliźniego jak siebie samego.