Kapownik to notes lub zeszyt, w którym zapisywane są zeznania świadków.

Definicja – co to znaczy kapownik

Kapownik to podstawowy element wyposażenia dzielnicowego. Zapisuje w nim adresy oraz numery problematycznych mieszkańców, a także zeznania kapo, czyli kapusiów i donosicieli.


Przykłady użycia określenia kapownik

  • – Zauważyłeś, że ona cały czas lata z tym notesem i coś w nim zapisuje.
    – To nic nie wiesz? To kapownik, ona potem to wszystko pokazuje wychówie.
  • – Panie władzo, po co panu ten kapownik? Tu sami przyzwoici ludzie mieszkają.
    – Kowalski, ty uważaj, ja tu na ciebie też mam kwity!