Kambodża to obraźliwe określenie ubogiej, nudnej lub odległej okolicy.

Definicja – co to znaczy Kambodża

Kambodża to zwrot wykorzystywany do określenia okolicy, która odznacza się biedą, brakiem jakichkolwiek atrakcji, a także dużą odległością od miasta. Inaczej wiocha, dziura.


Przykłady użycia określenia Kambodża

  • – Krzycho zaprasza jutro na imprezę do siebie.
    – Ty, ale on mieszka w jakiejś Kambodży. Jak my tam dojedziemy i jak wrócimy?
  • – Stary, jak ten GPS ustawiłeś, że nas prowadzi po jakichś Kambodżach!
    – No co, ale przynajmniej droga pusta!