Kałowo to inaczej nudno, beznadziejnie.

Definicja – co to znaczy kałowo

Przymiotnik kałowo możemy zastosować w sytuacji, gdy coś jest nudne, beznadziejne lub kiczowate. Synonimem tego określenia jest: gówniane.


Przykłady użycia określenia kałowo

  • – I co, babka zgodziła się przełożyć klasówkę?
    – Nie, piszemy dzisiaj.
    – No to kałowo
  • – Ile jeszcze do końca wykładu?
    – Ponad 50 minut.
    – Nie wytrzymam! Ten temat jest strasznie kałowy.