Kałamach to inaczej kieliszek wódki.

Definicja – co to znaczy kałamach

Kałamach to określenie spotykane bardzo często na terenach wiejskich. To potoczne oraz regionalne określenia kieliszka wódki (koniecznie pełnego!).


Przykłady użycia określenia kałamach

  • – Jak tam, już obrządziłeś u siebie?
    – Tak, po robocie.
    – No to dawaj na kałamacha!
  • – Witam sąsiada? Może walniemy kałamacha?
    – Później sądzie bardzo chętnie! Teraz muszę do sklepu pojechać.