Juszczyć oznacza: bardzo intensywnie śmierdzieć.

Definicja – co to znaczy juszczyć

Słowo juszczyć oznacza w słowniku slangu młodzieżowego: intensywnie śmierdzieć. Nie jest to jednak zwykły smród. Juszczyć może wyłącznie osoba, która nie przestrzega zasad higieny lub wykonuje pracę w warunkach sprzyjających przesiąkaniu odorem (np. w sklepie rybnym, przy sprzątaniu obór).


Przykłady użycia określenia juszczyć

  • – Jak tu wali! Co się stało?
    – Antek tak juszczy. Wpadł do kałuży przy przeciekającym szambie sąsiada.
  • – Myślałam, że zwymiotuję, kiedy do autobusu wsiadł ten żul.
    – No, juszczył strasznie…