JP na sto procent to wulgarne wyrażenie oznaczające „je*ać policję na sto procent”.

Definicja – co to znaczy JP na sto procent

JP na sto procent to bardzo popularny zwrot najczęściej spotykany w środowisku młodych dresiarzy, którzy słuchają polskiego rapu i hip-hopu. Oznacza on- je*ać policję całkowicie, maksymalnie. Bardzo często można spotkać to wyrażenie na murach, elewacjach altanek śmietnikowych, blaszanych ogrodzeniach itd., jednakże najczęściej napis pojawia się w krótszej formie, czyli JP 100%. Akronim JP pochodzi z hip-hopowego utworu Reprezentuje JP grupy Firma. Mimo że większość jest świadoma wulgarnego rozwinięcia skrótu JP, to autorzy piosenki stwierdzili publicznie, że prawdziwym sensem akronimu jest zwrot Jestem Porządny.


Przykłady użycia określenia JP na sto procent

  • – Wczoraj mieliśmy niezłą spinę z policją, ale się nas przestraszyli hehehe…
    – I dobrze! JP na sto procent!
  • – Ty młody, JP na sto procent?
    – No pewnie, że tak!
    – No!