Jeździć na nartach oznacza być pod wpływem alkoholu w dużych ilościach.

Definicja – co to znaczy jeździć na nartach

Zwrot jeździć na nartach jest używany w mowie potocznej młodzieży w stosunku do osoby, który spożyła nadmierną ilość alkoholu. W efekcie tego porusza się niepewnie, ma zaburzoną równowagę. Jej chód przypomina wówczas jazdę na nartach.


Przykłady użycia określenia jeździć na nartach

  • – Pijesz z nami?
    – Nie, bo znowu będę jeździć na nartach i starzy będą się pluć.
  • – Zobacz, jak twój brat się ubzdryngolił.
    – Jemu wiele nie trzeba, żeby zaczął jeździć na nartach.