Określenie jechane posiada dwa różne znaczenia slangowe:

1. Jechane to określenie libacji alkoholowej.

2. Jechane to zwrot służący wyrażeniu nieczystych intencji względem drugiej osoby.

Definicja – co to znaczy jechane

1. Jechane to nic innego jak impreza suto zakrapiana alkoholem, na której nie brak głośnej muzyki i narkotyków.
2. Jechane to sformułowanie kierowane do osoby, za którą się nie przepada. Ma ono wówczas na celu zachęcenie innych, by zastosować względem kogoś takiego przemoc fizyczną bądź psychiczną.


Przykłady użycia określenia jechane

  • – Dobra, piątek już za pasem. A ja się pytam, gdzie będzie jechane?
    – Jak to gdzie? Jak zwykle u mnie na chacie!
  • – Nowy fagas Anki tu idzie.
    – No będzie z nim jechane!