Słowo haluny posiada dwa różne znaczenia:

1. Halucynacje.

2. Grzyby halucynogenne.

Definicja – co to znaczy haluny

1. Haluny (zwane też „halunkami”) to potocznie halucynacje czyli spostrzeżenia zmysłowe pojawiające się bez wystąpienia zewnętrznego bodźca i niebędące zarazem zniekształceniem istniejących bodźców zewnętrznych. Mogą być one objawem chorób psychicznych (m.in. schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, ciężkiej depresji), pojawiać się w czasie zaburzeń świadomości (np. w delirium) lub być efektem przyjęcia środków psychoaktywnych takich jak LSD, meskalina czy grzyby psylocybinowe.
2. Halunami nazywa się też czasem slangowo grzyby halucynogenne („halucynki”, „halucypki”, „halunki”). Zawierają one związki psychodeliczne (głównie psylocybinę i psylocynę) powodujące zaburzenia percepcji, zmienność myśli i nastroju, przy zachowanej świadomości i minimalnym wpływie na pamięć czy orientacje. Czasem wywołują też prawdziwe halucynacje. Grzyby te stosowane są najczęściej eksperymentalnie przez osoby chcące doświadczyć zmian w percepcji. Mogą być konsumowane świeże lub suszone, a efekt halucynogenny pojawia się po około 30 minutach i trwa do 7h. Najczęściej stosowane gatunki to Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata), Psilocybe mexicana (łysiczka meksykańska), Psilocybe cubensis, Psilocybe azurescens.


Przykład użycia słowa haluny

  • Stary, po tych grzybkach miałem takie haluny, że nie wiedziałem zupełnie gdzie jestem.
  • Mam wolną chatę w weekend, załatwię trochę halunów, wpadnijcie!