Haloon w języku slangowym oznacza halucynacje.

Definicja – co to znaczy haloon

Haloonami określa się wszelkie zwidy, urojenia i majaki umysłowe. W tej formie wyraz jest stosowany przeważnie w kontekście odlotów narkotykowych i związanych z tym iluzji.


Przykłady użycia określenia haloon

  • – Trzy dni mnie trzymały haloony po tych twoich zasranych grzybkach.
    – Mówiłem ci przecież, żebyś zjadł dwa, a nie pięć.
  • – Nie wiem czym oni kropią to zioło, ale pierwszy raz miałem haloony po jaraniu.