Grzana – śmiech, napad śmiechu

Definicja – co to znaczy grzana

Określenie grzana oznacza śmiech lub jego napad. Można się z czegoś grzać, lub mieć grzanę.


Przykłady użycia określenia grzana

  • – Ale miałem grzanę gdy zobaczyłem jego wyraz twarzy.
  • – Jak tam minął weekend?
    – A byłem na nocy kabaretowej, taką grzanę miałem, że nie mogę!