Grypsera to inaczej więźniowie posługujący się gwarą więzienną.

Definicja – co to znaczy grypsera

Grypsera to inaczej więzienne gity, które nie zadają się z frajerami i posługują się ze sobą specjalnym językiem, zwanym gwarą więzienną. Grypsera pozwala pokazać swoją wyższość nad frajernią, ale również szyfrować wiadomości, tak, aby nie zrozumieli tego strażnicy.


Przykłady użycia określenia grypsera

  • – Do grypsery czy do frajerni?
    – No proste, że do grypsery!
  • – Posiedzisz trochę z grypserą to się wszystkiego nauczysz.
    – Tylko na początek jako świeżak będziesz miał trochę przesrane, ale to normalne.